04 50 50 824 osziri@osziri.si

Štipendije za deficitarne poklice

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS na svoji spletni strani objavlja Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2021/22. Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Vlagatelj mora biti prvič vpisan v 1. letnik enega od izobraževalnih programov – seznam deficitarnih poklicev je naveden spodaj.

Vlogo bo možno oddati od 14. 6. 2021 do 24. 9. 2021. Vloga bo dostopna v mesecu juniju 2020 (vloge, oddane pred začetkom roka/po zaključku roka za prijavo, bodo zavržene).

Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo za dodelitev 1000 štipendij izbrani po naslednjih merilih:
– višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole,
– višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole.

Letošnji nabor deficitarnih poklicev:

1.    kamnosek
2.    mehatronik operater
3.    inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij
4.    oblikovalec kovin orodjar/orodjarka
5.    elektrikar/elektrikarka
6.    avtokaroserist/avtokaroseristka
7.    pek/pekarka
8.    slaščičar/slaščičarka
9.    mesar/mesarka
10.   tapetnik/tapetničarka
11.   mizar/mizarka
12.   zidar/zidarka
13.   tesar/tesarka
14.   klepar-krovec/kleparka-krovka
15.   izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje
16.   slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka
17.   pečar– polagalec keramičnih oblog / pečarka-polagalka keramičnih oblog
18.   gozdar/gozdarka
19.   dimnikar/dimnikarka
20.   steklar/steklarka
21.   tehnik/tehnica steklarstva