04 50 50 824 osziri@osziri.si

STANJE PRIJAV V SREDNJE ŠOLE

MIZŠ je na svoji spletni strani objavilo INFORMACIJO O STANJU PRIJAV za vpis v srednje šole za šolsko leto 2022/2023.

Učenci imate do 25. aprila možnost prenosa prijav, zato se bo stanje dnevno spreminjalo. Spremembe lahko spremljate na povezavi ter na oglasni tabli pred pisarno šolske svetovalne službe.

Če kdo razmišlja o prenosu prijave na drugo šolo / drug program, vabljen na pogovor.
Ker prenosi tudi letos potekajo na daljavo (elektronsko), si natančno preberite obvestilo o prenosu prijav.

 

PRENOSI PRIJAV

Kot je določeno z razpisom in rokovnikom, imajo kandidati možnost, da do 25. aprila 2022 svojo prijavo iz kakršnihkoli razlogov  prenesejo v drug izobraževalni program oz. na drugo srednjo šolo. Zaradi varnosti  in zagotavljanja zdravstvenih ukrepov bo prenos prijavnic za vpis v srednjo šolo tudi letos potekal ELEKTRONSKO.

Kandidati, ki se bodo odločili za prenos prijave, to storijo tako, da na izbrano srednjo šolo, kjer so oddali prvotno prijavnico, na elektronski naslov svetovalnega delavca (oz. na poseben elektronski naslov, ki ga je šola ustvarila v ta namen), posredujejo skenirano / fotografirano izjavo o prenosu prijavnice, podpisano s strani kandidata in starša, v kateri pisno zaprosijo, da v njihovem imenu svetovalni delavec odjavi kandidata na programu, za katerega je oddal prvotno prijavnico, in jo posreduje na drugo šolo, kamor bi želel kandidat prenesti prijavo.

Povezave:
obrazec / izjava o prenosu prijavnice
seznam elektronskih naslovov svetovalnih delavcev posameznih srednjih šol

Če se bodo kandidati odločili za prenos prijavnice, opozarjamo, da lahko prenos prijavnice izvedejo najkasneje do 25. 4. 2022, elektronsko pošto, v kateri bodo priložili izpolnjen obrazec / izjavo za prenos prijavnice, pa naj pošljejo na elektronski naslov svetovalnega delavca srednje šole najkasneje do 14. ure.

 

POKLICNI BAROMETER

Poklicni barometer je raziskava, ki jo na Zavodu za zaposlovanje izvajajo enkrat letno in napoveduje predvidena razmerja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela za naslednje leto. Raziskava obsega 12 napovedi po območnih službah in skupno napoved na ravni države.

V Poklicnem barometru 2021 so ocenjevali 177 poklicev.
Za leto 2022 je napovedan primanjkljaj za številne poklice iz zdravstvene oskrbe, informacijskih tehnologij, šolstva, gradbeništva, prometa in gostinstva.
Natančne podatke dobite na povezavi Katerih kadrov bo primanjkovalo prihodnje leto .

 

Štipendije za DEFICITARNE POKLICE

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS na svoji spletni strani objavlja Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2022/23. Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Vlagatelj mora biti prvič vpisan v 1. letnik enega od izobraževalnih programov – seznam deficitarnih poklicev je naveden spodaj.

Vlogo bo možno oddati od 13. 6. 2022 do 23. 9. 2022. Vloga bo na spletni strani sklada objavljena 13. 6. 2022 (vloge, oddane pred začetkom roka/po zaključku roka za prijavo, bodo zavržene).

Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo za dodelitev 1000 štipendij izbrani po naslednjih merilih:
– višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole,
– višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole.

Letošnji nabor deficitarnih poklicev:

 • kamnosek,
 • mehatronik operater,
 • izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij,
 • inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij,
 • oblikovalec kovin orodjar/orodjarka,
 • elektrikar/elektrikarka,
 • avtokaroserist/avtokaroseristka,
 • pek/pekarka,
 • slaščičar/slaščičarka,
 • mesar/mesarka,
 • tapetnik/tapetničarka,
 • mizar/mizarka,
 • zidar/zidarka,
 • tesar/tesarka,
 • klepar-krovec/kleparka-krovka,
 • izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje,
 • slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka,
 • pečar– polagalec keramičnih oblog/pečarka-polagalka keramičnih oblog,
 • gozdar/gozdarka,
 • gastronom hotelir/gastronomka hotelirka,
 • dimnikar/dimnikarka,
 • steklar/steklarka,
 • tehnik/tehnica steklarstva.