04 50 50 824 osziri@osziri.si

2. KROG VPISA V SREDNJE ŠOLE

Kandidati, ki niso bili sprejeti v izbrano srednjo šolo v prvem krogu izbirnega postopka, oddajo prijavnico za drugi krog izbirnega postopka na svoji prvotno izbrani srednji šoli (kamor so oddali prvo prijavo), in sicer najkasneje do 24. 6. 2022, do 15. ure.
Pred izpolnjevanjem tabele natančno preberite navodila.

Na povezavah najdete:
število prostih mest za drugi krog izbirnega postopka
prijavnico za drugi krog izbirnega postopka

 

Štipendije za DEFICITARNE POKLICE

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS na svoji spletni strani objavlja Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2022/23. Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Vlagatelj mora biti prvič vpisan v 1. letnik enega od izobraževalnih programov – seznam deficitarnih poklicev je naveden spodaj.

Vlogo bo možno oddati od 13. 6. 2022 do 23. 9. 2022. Vloga bo na spletni strani sklada objavljena 13. 6. 2022 (vloge, oddane pred začetkom roka/po zaključku roka za prijavo, bodo zavržene).

Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo za dodelitev 1000 štipendij izbrani po naslednjih merilih:
– višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole,
– višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole.

Letošnji nabor deficitarnih poklicev:

 • kamnosek,
 • mehatronik operater,
 • izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij,
 • inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij,
 • oblikovalec kovin orodjar/orodjarka,
 • elektrikar/elektrikarka,
 • avtokaroserist/avtokaroseristka,
 • pek/pekarka,
 • slaščičar/slaščičarka,
 • mesar/mesarka,
 • tapetnik/tapetničarka,
 • mizar/mizarka,
 • zidar/zidarka,
 • tesar/tesarka,
 • klepar-krovec/kleparka-krovka,
 • izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje,
 • slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka,
 • pečar– polagalec keramičnih oblog/pečarka-polagalka keramičnih oblog,
 • gozdar/gozdarka,
 • gastronom hotelir/gastronomka hotelirka,
 • dimnikar/dimnikarka,
 • steklar/steklarka,
 • tehnik/tehnica steklarstva.

POKLICNI BAROMETER

Poklicni barometer je raziskava, ki jo na Zavodu za zaposlovanje izvajajo enkrat letno in napoveduje predvidena razmerja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela za naslednje leto. Raziskava obsega 12 napovedi po območnih službah in skupno napoved na ravni države.

V Poklicnem barometru 2021 so ocenjevali 177 poklicev.
Za leto 2022 je napovedan primanjkljaj za številne poklice iz zdravstvene oskrbe, informacijskih tehnologij, šolstva, gradbeništva, prometa in gostinstva.
Natančne podatke dobite na povezavi Katerih kadrov bo primanjkovalo prihodnje leto .