Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je 30. 1. 2018 objavil javni razpis za štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2018/2019. Razpis z zahtevanimi kriteriji za pridobitev štipendije si lahko ogledate na spletni strani sklada...