04 50 50 824 osziri@osziri.si

 

Šolska svetovalna služba

 


 

Razpis za dodelitev Zoisovih štipendij 2017/18

Razpis za dodelitev Zoisovih štipendij 2017/18

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je 30. 6. 2017 na spletni strani objavil Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za posamezno raven izobraževanja za šolsko oziroma študijsko leto 2017/2018. Razpis je namenjen novim vlagateljem,...

Razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice

Razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je dne 26.1.2017 na spletni strani objavil Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018. Vlogo bo možno oddati od 15.6.2017 do 20.9.2017 (velja za vlagatelje, ki se prvič vpisujejo v...