04 50 50 824 osziri@osziri.si

POKLICNI BAROMETER

Poklicni barometer je raziskava, ki jo na Zavodu za zaposlovanje izvajajo enkrat letno in napoveduje predvidena razmerja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela za naslednje leto. Raziskava obsega 12 napovedi po območnih službah in skupno napoved na ravni države.

V Poklicnem barometru 2021 so ocenjevali 177 poklicev.
Za leto 2022 je napovedan primanjkljaj za številne poklice iz zdravstvene oskrbe, informacijskih tehnologij, šolstva, gradbeništva, prometa in gostinstva.
Natančne podatke dobite na povezavi Katerih kadrov bo primanjkovalo prihodnje leto .