04 50 50 824 osziri@osziri.si

RAZPIS ZA VPIS v srednje šole in dijaške domove

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je na svoji spletni strani objavilo Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove za šolsko leto 2023/2024. Celotno vsebino razpisa si lahko ogledate na spletni strani MIZŠ (Vpis v srednje šole), za vas pa so najbolj aktualne informacije v PRILOGI I: Razpis za vpis v programe nižjega, srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja ter gimnazij ter v PRILOGI VIRazpis za sprejem učencev v dijaške domove.

Podrobnosti o vpisu na srednje šole bodo učencem posredovane na razredni uri, staršem pa na roditeljskem sestanku v prvih dneh meseca februarja.

 

Štipendije za DEFICITARNE POKLICE

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS na svoji spletni strani objavlja Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2023/24. Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Vlagatelj mora biti prvič vpisan v 1. letnik enega od izobraževalnih programov – seznam deficitarnih poklicev je naveden spodaj.

Vlogo bo možno oddati od 19. 6. 2023 do 22. 9. 2023. Vloga bo na spletni strani sklada objavljena 13. 6. 2023 (vloge, oddane pred začetkom roka/po zaključku roka za prijavo, bodo zavržene).

Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo za dodelitev 1000 štipendij izbrani po naslednjih merilih:
– višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole,
– višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole.

Letošnji nabor deficitarnih poklicev:

 • kamnosek/kamnosekinja,
 • izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij,
 • inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij,
 • oblikovalec kovin orodjar/orodjarka,
 • avtokaroserist/avtokaroseristka,
 • pek/pekarka,
 • slaščičar/slaščičarka,
 • mesar/mesarka,
 • tapetnik/tapetničarka,
 • mizar/mizarka,
 • zidar/zidarka,
 • tesar/tesarka,
 • klepar-krovec/kleparka-krovka,
 • izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje,
 • slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka,
 • pečar– polagalec keramičnih oblog/pečarka-polagalka keramičnih oblog,
 • gozdar/gozdarka,
 • gastronomske in hotelske storitve,
 • dimnikar/dimnikarka,
 • steklar/steklarka,
 • tehnik/tehnica steklarstva.