04 50 50 824 osziri@osziri.si

STANJE PRIJAV V SREDNJE ŠOLE

MIZŠ je na svoji spletni strani objavilo INFORMACIJO O STANJU PRIJAV za vpis v srednje šole za šolsko leto 2022/2023.

Učenci imate do 25. aprila možnost prenosa prijav, zato se bo stanje dnevno spreminjalo. Spremembe lahko spremljate na povezavi ter na oglasni tabli pred pisarno šolske svetovalne službe.

Če kdo razmišlja o prenosu prijave na drugo šolo / drug program, vabljen na pogovor.
Ker prenosi tudi letos potekajo na daljavo (elektronsko), si natančno preberite obvestilo o prenosu prijav.

 

PRENOSI PRIJAV

Kot je določeno z razpisom in rokovnikom, imajo kandidati možnost, da do 25. aprila 2022 svojo prijavo iz kakršnihkoli razlogov  prenesejo v drug izobraževalni program oz. na drugo srednjo šolo. Zaradi varnosti  in zagotavljanja zdravstvenih ukrepov bo prenos prijavnic za vpis v srednjo šolo tudi letos potekal ELEKTRONSKO.

Kandidati, ki se bodo odločili za prenos prijave, to storijo tako, da na izbrano srednjo šolo, kjer so oddali prvotno prijavnico, na elektronski naslov svetovalnega delavca (oz. na poseben elektronski naslov, ki ga je šola ustvarila v ta namen), posredujejo skenirano / fotografirano izjavo o prenosu prijavnice, podpisano s strani kandidata in starša, v kateri pisno zaprosijo, da v njihovem imenu svetovalni delavec odjavi kandidata na programu, za katerega je oddal prvotno prijavnico, in jo posreduje na drugo šolo, kamor bi želel kandidat prenesti prijavo.

Povezave:
obrazec / izjava o prenosu prijavnice
seznam elektronskih naslovov svetovalnih delavcev posameznih srednjih šol

Če se bodo kandidati odločili za prenos prijavnice, opozarjamo, da lahko prenos prijavnice izvedejo najkasneje do 25. 4. 2022, elektronsko pošto, v kateri bodo priložili izpolnjen obrazec / izjavo za prenos prijavnice, pa naj pošljejo na elektronski naslov svetovalnega delavca srednje šole najkasneje do 14. ure.