04 50 50 824 osziri@osziri.si

KDO SMO

Mateja Gantar:

  • svetovalno delo v 1. triadi
  • delo z otroki s posebnimi potrebami
  • vpis v 1. razred
  • individualna in skupinska učna pomoč

Petra Cankar:

  • svetovalno delo v 2. in 3. triadi
  • delo z nadarjenimi učenci
  • poklicna orientacija
  • status športnika

Sandra Piršič:

  • delo z otroki s posebnimi potrebami

Tamara Velikanje:

  • delo z otroki s posebnimi potrebami