04 50 50 824 osziri@osziri.si

ŠC PET – DIJAK ZA 1 DAN

Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije vas vabi, da se jim v torek, 9. 3. 2021, pridružite pri pouku na daljavo kot »dijaki za en dan«. Priključite se lahko pouku pri predmetih iz tistega programa, ki vas bolj zanima: tehnik elektronskih komunikacij ali ekonomski tehnik.
Na dogodek se je potrebno prijaviti – več podrobnosti si preberi tukaj .

V sredo, 17. marca 2021, ob 15. uri pa vas vabijo na ponovni on-line INFORMATIVNI DAN, kjer bodo ponovili predstavitve programov in vam bodo na voljo za dodatne informacije. Povezava do dogodka bo na njihovi spletni strani www.scpet.si .

 

BC NAKLO – VEČERI ODPRTIH VRAT

Biotehniški center Naklo vabi ponovno vabi na večere odprtih vrat v mesecu marcu.
Večeri odprtih vrat so namenjeni predstavitvi in pogovoru o poklicnih in strokovnih programih ter gimnaziji in bodo potekali ob četrtkih in sicer 4. 3. 2021 in 11. 3. 2021 (ob 17.00 SPI, SSI, ob 17.30 GIMN). Dodatne informacije si oglej na letaku.

 

Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je dne 19. 1. 2021 na svoji spletni strani objavilo Razpis za vpis v srednješolske programe in dijaške domove za šolsko leto 2021/2022. Celotno vsebino razpisa si lahko ogledate na spletni strani MIZŠ (Vpis v srednje šole), za vas pa so najbolj aktualne informacije v PRILOGI I: Informacije o razmestitvi programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja in gimnazij ter v PRILOGI VIRazpis za sprejem učencev v dijaške domove.

Podrobnosti o vpisu na srednje šole bodo učencem posredovane tudi na razredni uri, staršem pa na roditeljskem sestanku v prvih dneh meseca februarja.

 

Štipendije za deficitarne poklice

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS na svoji spletni strani objavlja Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2021/22. Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Vlagatelj mora biti prvič vpisan v 1. letnik enega od izobraževalnih programov – seznam deficitarnih poklicev je naveden spodaj.

Vlogo bo možno oddati od 14. 6. 2021 do 24. 9. 2021. Vloga bo dostopna v mesecu juniju 2020 (vloge, oddane pred začetkom roka/po zaključku roka za prijavo, bodo zavržene).

Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo za dodelitev 1000 štipendij izbrani po naslednjih merilih:
– višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole,
– višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole.

Letošnji nabor deficitarnih poklicev:

1.    kamnosek
2.    mehatronik operater
3.    inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij
4.    oblikovalec kovin orodjar/orodjarka
5.    elektrikar/elektrikarka
6.    avtokaroserist/avtokaroseristka
7.    pek/pekarka
8.    slaščičar/slaščičarka
9.    mesar/mesarka
10.   tapetnik/tapetničarka
11.   mizar/mizarka
12.   zidar/zidarka
13.   tesar/tesarka
14.   klepar-krovec/kleparka-krovka
15.   izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje
16.   slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka
17.   pečar– polagalec keramičnih oblog / pečarka-polagalka keramičnih oblog
18.   gozdar/gozdarka
19.   dimnikar/dimnikarka
20.   steklar/steklarka
21.   tehnik/tehnica steklarstva

SREDNJEŠOLSKI VPISNIK

Dodatne informacije o srednjih šolah so vam na voljo v publikaciji Srednješolski vpisnik, kjer najdete mnenja dijakov o počutju na šoli, zahtevnosti predmetov, času za učenje ipd.
Publikacijo so devetošolci prejeli v šoli, letos pa vam je glede na razmere na voljo tudi v spletni obliki.