04 50 50 824 osziri@osziri.si

STANJE PRIJAV V SREDNJE ŠOLE

MIZŠ je na svoji spletni strani objavilo informacijo o stanju prijav za vpis v srednje šole za šolsko leto 2020/2021.

Stanje si lahko pogledate na povezavi ter na oglasni tabli pred pisarno šolske svetovalne službe. Učenci imajo do 16. junija možnost prenosa prijav, zato se bo stanje dnevno spreminjalo. Na oglasni tabli bodo spremembe redno osvežene.

Če kdo razmišlja o prenosu prijave na drugo šolo / drug program, vabljen na pogovor. Ker prenosi letos potekajo drugače, si natančno preberite tudi obvestilo o prenosu prijav.

 

NOVA MERILA v primeru omejitve vpisa

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je izdala sklep, s katerim se spreminjajo merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v srednješolske izobraževalne programe za šolsko leto 2020/2021.

V postopku vpisa kandidatov v srednje šole v primeru omejitve vpisa se upošteva obstoječi Sklep o merilih za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa iz leta 2008. Ta določa, da se pri omejitvi vpisa kandidati izbirajo na podlagi razvrstitve z uporabo točk iz zaključenih ocen obveznih predmetov zadnje triade osnovne šole. Poleg tega pa sklep iz leta 2008 tudi določa, če se na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk iz ocen, se izbira med njimi nato opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike.
Ker je bila zaradi situacije v državi in razglasitve pandemije sprejeta odločitev, da se nacionalno preverjanje znanja na osnovnih šolah za učence 9. razredov v tem šolskem letu 2019/2020 ne bo izvedlo, je bilo treba navedeni sklep o merilih iz leta 2008 v tem delu popraviti oziroma spremeniti.

Sprememba sklepa o merilih v primeru omejitve vpisa se tako nanaša na popravek, da v primeru, če se na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk iz ocen vseh obveznih predmetov zadnje triade osnovne šole, se izbira med njimi namesto uporabe točk, doseženih na nacionalnem preverjanju znanja, opravi NA PODLAGI UPORABE SEŠTEVKA TOČK, PRIDOBLJENIH IZ ZAKLJUČNIH OCEN IZ 7., 8. in 9. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE PRI PREDMETIH SLOVENŠČINA, MATEMATIKA IN PRVI TUJ JEZIK. Z učnim uspehom pri teh predmetih lahko kandidat dobi največ 45 točk.

Opisana rešitev je zgolj začasna in velja samo za vpisni postopek kandidatov, ki se vpisujejo v srednje šole v šolsko leto 2020/2021.

 

 

Štipendije za deficitarne poklice

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS na svoji spletni strani objavlja Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2020/21. Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Vlagatelj mora biti prvič vpisan v 1. letnik enega od izobraževalnih programov – seznam deficitarnih poklicev je naveden spodaj.

Vlogo bo možno oddati od 15. 6. 2020 do 25. 9. 2020. Vloga bo dostopna v mesecu juniju 2020 (vloge, oddane pred začetkom roka/po zaključku roka za prijavo, bodo zavržene).

Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo za dodelitev 1000 štipendij izbrani po naslednjih merilih:
– višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole,
– višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole.

Letošnji nabor deficitarnih poklicev:

1.      kamnosek
2.      mehatronik operater
3.      izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij
4.      inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij
5.      oblikovalec kovin orodjar/orodjarka
6.      elektrikar/elektrikarka
7.      avtokaroserist/avtokaroseristka
8.      pek/pekarka
9.      slaščičar/slaščičarka
10.   mesar/mesarka
11.   tapetnik/tapetničarka
12.   mizar/mizarka
13.   zidar/zidarka
14.   tesar/tesarka
15.   klepar-krovec/kleparka-krovka
16.   izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje
17.   slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka
18.   pečar– polagalec keramičnih oblog / pečarka-polagalka keramičnih oblog
19.   gozdar/gozdarka
20.   dimnikar/dimnikarka
21.   steklar/steklarka
22. tehnik/tehnica steklarstva