04 50 50 824 osziri@osziri.si

STANJE PRIJAV V SREDNJE ŠOLE

MIZŠ je na svoji spletni strani objavilo INFORMACIJO O STANJU PRIJAV za vpis v srednje šole za šolsko leto 2021/2022.
Stanje si lahko pogledate na povezavi ter na oglasni tabli pred pisarno šolske svetovalne službe.

Učenci imajo do 22. aprila možnost prenosa prijav, zato se bo stanje dnevno spreminjalo. Na oglasni tabli bodo spremembe redno osvežene.
Če kdo razmišlja o prenosu prijave na drugo šolo / drug program, vabljen na pogovor.
Ker prenosi letos potekajo drugače, si natančno preberite tudi obvestilo o prenosu prijav.

 

PRENOSI PRIJAV

Kot je določeno z razpisom in rokovnikom, imajo kandidati možnost, da do 22. aprila 2021 svojo prijavo iz kakršnihkoli razlogov  prenesejo v drug izobraževalni program oz. na drugo srednjo šolo. Zaradi varnosti  in zagotavljanja zdravstvenih ukrepov bo prenos prijavnic za vpis v srednjo šolo tudi letos potekal ELEKTRONSKO.

Kandidati, ki se bodo odločili za prenos prijave, to storijo tako, da na izbrano srednjo šolo, kjer so oddali prvotno prijavnico, na elektronski naslov svetovalnega delavca (oz. na poseben elektronski naslov, ki ga je šola ustvarila v ta namen), posredujejo skenirano / fotografirano izjavo o prenosu prijavnice, podpisano s strani kandidata in starša, v kateri pisno zaprosijo, da v njihovem imenu svetovalni delavec odjavi kandidata na programu, za katerega je oddal prvotno prijavnico, in jo posreduje na drugo šolo, kamor bi želel kandidat prenesti prijavo.

Povezave:
obrazec / izjava o prenosu prijavnice
seznam elektronskih naslovov svetovalnih delavcev posameznih srednjih šol

Če se bodo kandidati odločili za prenos prijavnice, opozarjamo, da lahko prenos prijavnice izvedejo najkasneje do 22. 4. 2021, elektronsko pošto, v kateri bodo priložili izpolnjen obrazec / izjavo za prenos prijavnice, pa naj pošljejo na elektronski naslov svetovalnega delavca srednje šole okvirno do 14. ure tega dne.

 

Štipendije za deficitarne poklice

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS na svoji spletni strani objavlja Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2021/22. Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Vlagatelj mora biti prvič vpisan v 1. letnik enega od izobraževalnih programov – seznam deficitarnih poklicev je naveden spodaj.

Vlogo bo možno oddati od 14. 6. 2021 do 24. 9. 2021. Vloga bo dostopna v mesecu juniju 2020 (vloge, oddane pred začetkom roka/po zaključku roka za prijavo, bodo zavržene).

Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo za dodelitev 1000 štipendij izbrani po naslednjih merilih:
– višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole,
– višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole.

Letošnji nabor deficitarnih poklicev:

1.    kamnosek
2.    mehatronik operater
3.    inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij
4.    oblikovalec kovin orodjar/orodjarka
5.    elektrikar/elektrikarka
6.    avtokaroserist/avtokaroseristka
7.    pek/pekarka
8.    slaščičar/slaščičarka
9.    mesar/mesarka
10.   tapetnik/tapetničarka
11.   mizar/mizarka
12.   zidar/zidarka
13.   tesar/tesarka
14.   klepar-krovec/kleparka-krovka
15.   izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje
16.   slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka
17.   pečar– polagalec keramičnih oblog / pečarka-polagalka keramičnih oblog
18.   gozdar/gozdarka
19.   dimnikar/dimnikarka
20.   steklar/steklarka
21.   tehnik/tehnica steklarstva