04 50 50 824 osziri@osziri.si
Razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice

Razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je dne 26.1.2017 na spletni strani objavil Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018. Vlogo bo možno oddati od 15.6.2017 do 20.9.2017 (velja za vlagatelje, ki se prvič vpisujejo v 1. letnik srednješolskega izobraževanja). Štipendija za deficitarne poklice je namenjena dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev.