04 50 50 824 osziri@osziri.si

VPIS V SREDNJE ŠOLE

Zaradi trenutnega zaprtja vseh vzgojno-izobraževalnih ustanov vpis v srednje šole ne bo potekal po predvidenem rokovniku. Nekatere srednje šole namreč niso mogle izvesti preizkusov posebnih nadarjenosti oz. opraviti predvidenih razgovorov s kandidati, zato bodo te aktivnosti potekale po izteku začasnih ukrepov. V skladu s tem bo prestavljen tudi rok za prijavo za vpis v srednje šole in dijaške domove. O natančnih datumih vas obvestimo takoj po prejetju informacij s strani MIZŠ.

Za vsa morebitna dodatna vprašanja vam je na voljo šolska psihologinja Petra Cankar.

 

Štipendije za deficitarne poklice

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS na svoji spletni strani objavlja Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2020/21. Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Vlagatelj mora biti prvič vpisan v 1. letnik enega od izobraževalnih programov – seznam deficitarnih poklicev je naveden spodaj.

Vlogo bo možno oddati od 15. 6. 2020 do 25. 9. 2020. Vloga bo dostopna v mesecu juniju 2020 (vloge, oddane pred začetkom roka/po zaključku roka za prijavo, bodo zavržene).

Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo za dodelitev 1000 štipendij izbrani po naslednjih merilih:
– višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole,
– višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole.

Letošnji nabor deficitarnih poklicev:

1.      kamnosek
2.      mehatronik operater
3.      izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij
4.      inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij
5.      oblikovalec kovin orodjar/orodjarka
6.      elektrikar/elektrikarka
7.      avtokaroserist/avtokaroseristka
8.      pek/pekarka
9.      slaščičar/slaščičarka
10.   mesar/mesarka
11.   tapetnik/tapetničarka
12.   mizar/mizarka
13.   zidar/zidarka
14.   tesar/tesarka
15.   klepar-krovec/kleparka-krovka
16.   izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje
17.   slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka
18.   pečar– polagalec keramičnih oblog / pečarka-polagalka keramičnih oblog
19.   gozdar/gozdarka
20.   dimnikar/dimnikarka
21.   steklar/steklarka
22. tehnik/tehnica steklarstva

Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je dne 20. 1. 2020 na svoji spletni strani objavilo Razpis za vpis v srednješolske programe in dijaške domove za šolsko leto 2020/2021. Celoten razpis si lahko ogledate na tej povezavi (za vas so najbolj aktualne informacije v PRILOGI IRazpis za vpis v programe nižjega, srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja ter gimnazij).

Podrobnosti o vpisu na srednje šole bodo učencem posredovane tudi na razredni uri, staršem pa na roditeljskem sestanku v prvih dneh meseca februarja.