04 50 50 824 osziri@osziri.si

Razpis za vpis v srednje šole in dijaške domove

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je dne 19. 1. 2021 na svoji spletni strani objavilo Razpis za vpis v srednješolske programe in dijaške domove za šolsko leto 2021/2022. Celotno vsebino razpisa si lahko ogledate na spletni strani MIZŠ (Vpis v srednje šole), za vas pa so najbolj aktualne informacije v PRILOGI I: Informacije o razmestitvi programov nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja in gimnazij ter v PRILOGI VIRazpis za sprejem učencev v dijaške domove.

Podrobnosti o vpisu na srednje šole bodo učencem posredovane tudi na razredni uri, staršem pa na roditeljskem sestanku v prvih dneh meseca februarja.