04 50 50 824 osziri@osziri.si

STANJE PRIJAV V SREDNJE ŠOLE

MIZŠ je na svoji spletni strani objavilo informacijo o stanju prijav za vpis v srednje šole za šolsko leto 2020/2021.

Stanje si lahko pogledate na povezavi ter na oglasni tabli pred pisarno šolske svetovalne službe. Učenci imajo do 16. junija možnost prenosa prijav, zato se bo stanje dnevno spreminjalo. Na oglasni tabli bodo spremembe redno osvežene.

Če kdo razmišlja o prenosu prijave na drugo šolo / drug program, vabljen na pogovor. Ker prenosi letos potekajo drugače, si natančno preberite tudi obvestilo o prenosu prijav.

 

NOVA MERILA v primeru omejitve vpisa

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport je izdala sklep, s katerim se spreminjajo merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v srednješolske izobraževalne programe za šolsko leto 2020/2021.

V postopku vpisa kandidatov v srednje šole v primeru omejitve vpisa se upošteva obstoječi Sklep o merilih za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa iz leta 2008. Ta določa, da se pri omejitvi vpisa kandidati izbirajo na podlagi razvrstitve z uporabo točk iz zaključenih ocen obveznih predmetov zadnje triade osnovne šole. Poleg tega pa sklep iz leta 2008 tudi določa, če se na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk iz ocen, se izbira med njimi nato opravi na podlagi točk, doseženih na nacionalnih preizkusih znanja iz slovenščine in matematike.
Ker je bila zaradi situacije v državi in razglasitve pandemije sprejeta odločitev, da se nacionalno preverjanje znanja na osnovnih šolah za učence 9. razredov v tem šolskem letu 2019/2020 ne bo izvedlo, je bilo treba navedeni sklep o merilih iz leta 2008 v tem delu popraviti oziroma spremeniti.

Sprememba sklepa o merilih v primeru omejitve vpisa se tako nanaša na popravek, da v primeru, če se na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk iz ocen vseh obveznih predmetov zadnje triade osnovne šole, se izbira med njimi namesto uporabe točk, doseženih na nacionalnem preverjanju znanja, opravi NA PODLAGI UPORABE SEŠTEVKA TOČK, PRIDOBLJENIH IZ ZAKLJUČNIH OCEN IZ 7., 8. in 9. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE PRI PREDMETIH SLOVENŠČINA, MATEMATIKA IN PRVI TUJ JEZIK. Z učnim uspehom pri teh predmetih lahko kandidat dobi največ 45 točk.

Opisana rešitev je zgolj začasna in velja samo za vpisni postopek kandidatov, ki se vpisujejo v srednje šole v šolsko leto 2020/2021.

 

 

Prenos prijav za srednjo šolo

Kandidati za vpis v srednje šole v šolsko leto 2020/2021 ste morali oddati prijavnico za vpis do 11. 5. 2020. Do 16. 6. 2020 imate možnost, da svojo prijavo prenesete na drugo šolo oziroma v drug izobraževalni program. To lahko storite tudi po elektronski pošti, in sicer tako, da izpolnete in podpišete Izjavo za prenos prijave in jo pošljete na elektronski naslov svetovalnega delavca oziroma svetovalne delavke srednje šole, kamor ste oddali prvotno prijavnico. Z izpolnjeno in podpisano izjavo boste namreč zaprosili svetovalnega delavca ali svetovalno delavko, da vas v vašem imenu odjavi iz programa, kjer imate prijavnico, ter prijavnico posreduje na drugo šolo, kamor bi jo želeli prenesti.

Seznam svetovalnih delavk in delavcev srednjih šol