04 50 50 824 osziri@osziri.si

Štipendije za deficitarne poklice

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS na svoji spletni strani objavlja Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2020/21. Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Vlagatelj mora biti prvič vpisan v 1. letnik enega od izobraževalnih programov – seznam deficitarnih poklicev je naveden spodaj.

Vlogo bo možno oddati od 15. 6. 2020 do 25. 9. 2020. Vloga bo dostopna v mesecu juniju 2020 (vloge, oddane pred začetkom roka/po zaključku roka za prijavo, bodo zavržene).

Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo za dodelitev 1000 štipendij izbrani po naslednjih merilih:
– višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole,
– višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole.

Letošnji nabor deficitarnih poklicev:

1.      kamnosek
2.      mehatronik operater
3.      izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij
4.      inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij
5.      oblikovalec kovin orodjar/orodjarka
6.      elektrikar/elektrikarka
7.      avtokaroserist/avtokaroseristka
8.      pek/pekarka
9.      slaščičar/slaščičarka
10.   mesar/mesarka
11.   tapetnik/tapetničarka
12.   mizar/mizarka
13.   zidar/zidarka
14.   tesar/tesarka
15.   klepar-krovec/kleparka-krovka
16.   izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje
17.   slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka
18.   pečar– polagalec keramičnih oblog / pečarka-polagalka keramičnih oblog
19.   gozdar/gozdarka
20.   dimnikar/dimnikarka
21.   steklar/steklarka
22. tehnik/tehnica steklarstva