04 50 50 824 osziri@osziri.si

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je 29. 6. 2018 objavil javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za šolsko leto 2018/2019.
Razpis je na voljo na spletni strani sklada (povezava), kjer dobite tudi vlogo.

Rok za oddajo vlog je 5. 9. 2018.