04 50 50 824 osziri@osziri.si
Razpis za dodelitev Zoisovih štipendij

Razpis za dodelitev Zoisovih štipendij

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je 29. 6. 2018 objavil javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za šolsko leto 2018/2019.
Razpis je na voljo na spletni strani sklada (povezava), kjer dobite tudi vlogo.

Rok za oddajo vlog je 5. 9. 2018.