04 50 50 824 osziri@osziri.si

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je 30. 1. 2018 objavil javni razpis za štipendije za deficitarne poklice za šolsko leto 2018/2019.
Razpis z zahtevanimi kriteriji za pridobitev štipendije si lahko ogledate na spletni strani sklada (povezava), kjer je naveden tudi nabor deficitarnih poklicev.

Vlogo je možno oddati od 15. 6. 2018 do 20. 9. 2018. Obrazec bo na voljo na spletni strani sklada od 15. junija 2018 dalje.