04 50 50 824 osziri@osziri.si

Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije je dne 26.1.2017 na spletni strani objavil Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2017/2018. Vlogo bo možno oddati od 15.6.2017 do 20.9.2017 (velja za vlagatelje, ki se prvič vpisujejo v 1. letnik srednješolskega izobraževanja). Štipendija za deficitarne poklice je namenjena dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev.